Jak ustawić muzykę w tle prezentacji OpenOffice?

Dodawanie muzyki w tle prezentacji OpenOffice jest bardzo łatwe. Technicznie rzecz biorąc dodajemy podkład muzyczny w tle tylko pierwszego slajdu i ustawiamy, żeby grał do momentu następnego odtwarzanego dźwięku, jednak tego drugiego dźwięku nie ma, więc raz uruchomione odtwarzanie trwa do końca wyświetlania całej prezentacji. Poniżej dokładna instrukcja krok po kroku jak to wykonać.

Muzyka w prezentacji OpenOffice Impress

W pakiecie oprogramowania Apache OpenOffice do tworzenia prezentacji służy aplikacja Impress. Aby dodać muzykę w prezentacji OpenOffice Impress wykonaj poniższe czynności. Poniższa metoda została sprawdzona i działa w wersji OpenOffice 4.1.3.

Dodawanie muzyki w tle prezentacji

  1. Otwórz prezentację i na podglądzie (po lewej stronie) kliknij na pierwszy slajd prezentacji
  2. Po prawej stronie okna w sekcji pionowej z przyciskami wybierz Przejście slajdu
  3. W okienku Modyfikuj przejście w menu rozwijanym Dźwięk wybierz z rozwijanej listy Inny dźwięk i wybierz z dysku plik dźwiękowy, który ma być odtwarzany w tle prezentacji
  4. Zaznacz Powtarzaj do następnego dźwięku

Muzyka będzie grała cały czas od momentu wyświetlenia pierwszego slajdu aż do wyłączenia prezentacji.

Zobacz też Dodanie muzyki w tle prezentacji PowerPoint