Regulamin

wersja 1.0 - 24 listopada 2014

§ 1. Definicje

Front Media - firma Front Media Piotr Baran, Wolności 19/57, 22-100 Chełm, Polska, Nip: 5632044589, REGON: 061433020

Sklep Front Music - sklep internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.front-music.pl, będący własnością firmy Front Media

Utwory Muzyczne - zarejestrowane cyfrowo kompozycje muzyczne i nagrania dźwiękowe w postaci plików dźwiękowych, będące własnością firmy Front Media

Licencja - zezwolenie na używanie Utworów Muzycznych znajdujących się w Sklepie

Klient - podmiot nabywający Licencję

Opłata Licencyjna - jednorazowa opłata uiszczana przez Klienta, która nie podlega zwrotowi

Formularz Rejestracyjny - formularz dostępny na stronie Sklepu Front Music, za pośrednictwem którego Klient przekazuje firmie Front Media informacje niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy.

§ 2. Zakres świadczonych usług

1. Sklep Front Music oferuje korzystającym bezpłatne odsłuchiwanie Utworów Muzycznych w obniżonej jakości dźwięku; rejestrację konta klienta; logowanie do panelu klienta; nabycie Licencji poprzez skorzystanie z płatności firmy zewnętrznej PayPro (Przelewy24.pl) lub za pośrednictwem przedpłaty faktury; pobranie plików muzycznych za pośrednictwem panelu klienta dostępnego po zalogowaniu.

2. Klient nabywa Licencję po wykonaniu płatności i otrzymuje fakturę w terminie do 30 dni.

§ 32. Reklamacje

1. Uwagi, problemy z działaniem Sklepu, w tym z pobraniem plików należy zgłaszać drogą elektroniczną przesyłając je na adres biuro@front-media.pl

2. Zgłoszenia reklamacji wymagaja zachowania firmy pisemnej; list polecony na adres: Front Media, ul. Wolności 19/57, 22-100 Chełm. Odpowiedź zostanie przekazana w czasie 14 dni.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22 z 2000 r., poz. 271, z późn. zm.) Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość.