Jak ustawić muzykę w tle prezentacji LibreOffice?

Pakiet LibreOffice wraz z programem Impress oferuje tworzenie prezentacji. Aby urozmaicić prezentację możemy do niej dodac w tle podkład muzyczny. Wstawienie muzyki, żeby grała przez cały czas jest łatwe, a należy wykonać poniższe kroki.

Muzyka w prezentacji LibreOffice Impress

Żeby dodać muzykę do prezentacji pakietu LibreOffice Impress podobnie jak w przypadku pakietu Open Office stosowana jest metoda pierwszego slajdu (czyli uruchomienie odtwarzania w momencie wyświetlenia pierwszego slajdu).

Dodawanie muzyki w tle prezentacji

  1. Otwórz prezentację i na podglądzie (po lewej stronie) kliknij na pierwszy slajd prezentacji
  2. Po prawej stronie okna programu kliknij przycisk Przejście slajdu
  3. W okienku Modyfikuj przejście w menu rozwijanym Dźwięk wybierz Inny dźwięk i wybierz z dysku plik dźwiękowy, który ma być odtwarzany w tle prezentacji
  4. Zaznacz Powtarzaj do następnego dźwięku

Od momentu uruchomienia prezentacji i pokazania pierwszego slajdu będzie grała w tle ustawiona muzyka, pomimo przechodzenia do kolejnych slajdów. Pamiętaj, żeby nie dodawać pliku muzycznego do innego slajdu, ponieważ to przerwie odtwarzanie muzyki, które rozpoczęło się wraz z pierwszym slajdem. Oczywiście chyba, że chcesz, aby muzyka zmieniała się w trakcie wyświetlania prezentacji.

Zobacz też Dodanie muzyki w tle prezentacji PowerPoint